Sleva
Doprodej

Platinum Pro 200A-HV V4 - Opto

HW30209100 HOBBYWING
5 990 Kč s DPH
Nejvyšší řada regulátorů firmy Hobbywing pro letecké aplikace. Tato verze je vhodná pro vrtulníky řady 700-800 a velké modely letadel. Verze bez interního BEC. Trvalý proud 200A, špičkový 250A. Napájení 6-14S LiPol. Hmotnost 305g. Rozměry 106x50x40mm.

Špičkový programovatelný mikroprocesorový regulátor pro střídavé motory bez senzorů („brushless, sensorless“) zkonstruovaný s využitím možností nejmodernější polovodičové techniky s vynikajícími užitnými vlastnosti a s rozsáhlými možnosti programování a nastavování. Slouží k ovládání otáček střídavých elektromotorů ve větších a obřích modelech letadel nebo vrtulníků při napájení z akumulátorů NiCd/NiMH i Li-poly/Li-ion/Li-Fe. Je konstruován se zřetelem vysokou na dlouhodobou zatížitelnost a odolnost, jaká je vyžadována v soutěžních a obřích modelech. Pro vrtulníky nabízí funkci pokročilou governoru s řadou nastavitelných parametrů regulace konstantních otáček. Výkonová část regulátoru je galvanicky oddělena od řídící elektroniky pro zajištění vysoké odolnosti vůči rušení při vysokých provozních proudech a vysokém napájecím napětí. Regulátor není vybaven stabilizátorem napájení pro přijímač a serva. Pro snadné nastavování regulátoru slouží speciální Multifunkční LCD programovací box Hobbywing nebo wi-fi modul WiFi Express, které jsou dodávány zvlášť.

POPIS A FUNKCE REGULÁTORU

 • Vhodný pro valnou většinu leteckých střídavých motorů s napájením z akumulátorů 6-14S LiPo/Li-ion/LiFe.
 • Vysokovýkonný mikroprocesor s taktovací frekvencí až 120 MHz pro přesnou funkci governoru (udržování konstantních otáček) a super měkký rozběh.
 • Zvláštní stabilizátor napájení pro mikroprocesor pro velkou odolnost proti rušení a omezení rizika ztráty kontroly.
 • Technologie optimalizovaného řízení DEO (Driving Efficiency Optimization) významně zlepšuje odezvu plynu a účinnost řízení výkonového stupně, snižuje teplotu regulátoru.
 • Galvanicky oddělená výkonová část pomocí optoelektronického členu.
 • Rozsáhlé možnosti programování se širokou paletou nastavitelných funkcí a parametrů.
 • Letové režimy: Letadlo, Vrtulník (lineární plyn), Vrtulník (Elf Governor), Vrtulník (Store Governor)
 • Nový program governoru s nastavitelnými parametry governoru P/I přináší skvělé udržování konstantních otáček, zaručuje stabilní otáčky nosného rotoru i při prudkých změnách zatížení.
 • Zapisovač letových údajů zapisuje otáčky, minimální napětí a maximální teplotu v průběhu letu.
 • Funkce „restart při autorotaci“ může ručně přerušit autorotaci a rychle restartovat motor, aby se zabránilo havárii způsobené nesprávným ovládáním modelu.
 • Interní ochranný obvod proti jiskření účinně eliminuje elektrické jiskry při připojování pohonného akumulátoru.
 • Nezávislý výstupní port pro signály otáčkoměru.
 • Zvláštní programovací port pro programování regulátoru nebo nastavování parametrů Multifunkčního LCD programovacího boxu nebo modulu Wi-fi Express.
 • Podporuje online kontrolu dat, programování regulátoru, aktualizaci firmwaru na PC nebo smartphonu/tabletu (vyžaduje Multifunkční LCD programovací box nebo Wi-fi Express).
 • Wi-fi modul Wi-fi Express (prodává se zvlášť) pro bezdrátové programování regulátoru pomocí vašeho smartphonu (iOS nebo Android).
 • Řada ochranných funkcí: ochrana při startu, tepelná ochrana regulátoru, ochrana proti přetížení, nadproudová ochrana a ochrana při ztrátě řídícího signálu.

PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE

 • Letový režim: Umožňuje volit programy pro letadla, vrtulníky (s lineárním ovládáním plynu), vrtulníky (s Elf governorem) nebo vrtulníky (se Store governorem).
 • Počet článků LiPo: Regulátor nabízí automatickou detekci počtu článků nebo jeho ruční nastavení.
 • Způsob odpojení motoru při aktivaci napěťové ochrany: Regulátor postupně sníží výkon na 50% plného výkonu během 3 sekund po aktivaci napěťové ochrany, pokud je zvolen režim „Omezení výkonu“. Je-li zvolen režim „Tvrdé vypnutí“, je motor okamžitě vypnut.
 • PCO - Napěťová ochrana: Prahová úroveň napěťové ochrany je nastavitelná v rozmezí 2,7-3,7 V/článek.
 • Napětí BEC: Napětí BEC stabilizátoru napájení je nastavitelné v rozmezí 5,0-8,0 V po krocích 0,1 V.
 • Doba rozběhu: Doba rozběhu je nastavitelná v rozmezí 4-25 s po krocích 1 s.
 • Parametr governoru P: Určuje schopnost regulátoru uchovávat stabilní otáčky.
 • Parametr governoru I: Určuje dynamickou odezvu regulátoru.
 • Čas automatického restartu: V režimech Vrtulník (Elf/Store Governor) regulátor vypne motor, je-li plyn mezi 25 a 40%. Pokud přidáte plyn nad 40% v průběhu přednastaveného času automatického restartu, motor se rychle rozeběhne a (v průběhu nastavené akcelerační doby restartu) akceleruje na otáčky odpovídající aktuální hodnotě plynu. Pokud přidáte plyn nad 40% po uplynutí přednastaveného času automatického restartu, regulátor přejde na měkký start.
 • Akcelerační doba restartu: Nastavitelná v rozmezí 1-3 s po krocích 0,5 s. Tato funkce určuje dobu, kterou motoru zabere restartování a akcelerace na plné otáčky v režimech Vrtulník (Elf/Store Governor).
 • Brzda: Nastavuje funkci brzdy vrtule – vypnuta, normální, proporcionální, reverzace (umožňuje zapnout reverzaci chodu motoru pomocí dalšího kanálu s přepínačem).
 • Intenzita brzdění: Nastavitelná v rozmezí 0-100% po krocích 1% pro režim brzdy Normal.
 • Časování: Nastavitelné v rozmezí 0-30° po krocích 1°.
 • Spínací frekvence: Nastavitelná 8 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 30 kHz.
 • Smysl otáčení motoru: Po směru hodinových ručiček/Proti směru hodinových ručiček.
 • DEO volnoběžka: Tuto funkci je možno zapnout nebo vypnout v režimech Letadlo nebo Vrtulník (Lineární plyn) pro dosažení lepší linearity odezvy plynu.

OCHRANNÉ FUNKCE REGULÁTORU

 • Ochrana při rozběhu: Regulátor během rozběhu měří otáčky motoru. Pokud se otáčky přestanou zvyšovat nebo jejich nárůst není stabilní, regulátor to vyhodnotí jako nesprávný rozběh. Pokud je v tento okamžik plyn na méně než 15%, regulátor se automaticky pokusí o nový restart motoru; je-li plyn na více než 15%, musíte ovladač plynu stáhnout zcela dolů pro nové restartování motoru.
 • Tepelná ochrana regulátoru: Pokud teplota regulátoru překročí 110°C, regulátor bude postupně omezovat výkon, ale nevypne motor úplně. Aby bylo zajištěno, že si motor uchová určitý výkon, a nebude příčinou havárie, je maximální omezení výkonu cca 50% plného výkonu. Jak bude teplota regulátoru klesat, regulátor postupně obnoví maximální výkon. Navíc při zapnutí nesmí teplota regulátoru překročit 70°C, jinak není možné motor zapnout.
 • Ztráta signálu plynu: Regulátor vypne motor, pokud signál chybí po dobu 0,25 s, aby se předešlo ještě větším škodám a rizikům vyplývajícím z rychle se otáčejícího rotoru nebo vrtule. Jakmile je přijat normální signál, regulátor obnoví normální funkci.
 • Ochrana proti přetížení: Regulátor vypne motor nebo se automaticky restartuje, když se jeho zatížení náhle zvýší na velmi vysokou hodnotu. (Možná příčina: zablokování vrtule nebo rotoru.)
 • Nadproudová ochrana: regulátor vypne motor, pokud se proud přiblíží k hodnotě zkratového proudu (350 A). Tato ochrana může být aktivována zkratem ve spáleném motoru nebo z jiných příčin.

Tip: Při vůbec prvním zapnutí regulátoru nejprve proveďte kalibraci rozsahu plynu dle návodu. Teprve potom je možno regulátor používat a nastavovat další parametry s pomocí Multifunkčního LCD programovacího boxu nebo Wi-Fi Expressu.

PoužitíLetadlo,Vrtulník
Typstřídavý
Trvalý proud [A]200
Max. špičkový proud [A]250
NiXX článků18 - 36
LiXX článků6 - 14
Délka [mm]106
Šířka [mm]50
Výška [mm]40
Hmotnost [g]305
Regulacejednosměrná
BrzdaAno
Vstup pro senzoryNe
ProgramovatelnýAno

© Pelikan OUTLET 2013